Update Covid-19

Het jaar 2020 is bijna teneinde. He was als gevolg van Covid -19 een zeer bewogen jaar en het virus is helaas nog steeds onder ons. Medio maart 2020 hebben wij onze vervoersactiviteiten in het belang van onze vrijwillige chauffeurs en de passagiers moeten opschorten, zeer ingrijpend, maar in het belang van ons aller gezondheid. Na onderzoek om de Buurtbus weer te laten rijden zijn op advies van TNO voorzieningen in de Buurtbussen aangebracht, een kuchscherm achter de chauffeur, een ventilatiesysteem in het dak en een luchtfiltersysteem en daarnaast zijn werkinstructies uitgevaardigd. De bedoeling was om medio november weer te rijden, maar de besmettingsaantallen waren te hoog om dit te realiseren. Ons voornemen om op 4 januari op te starten is inmiddels ook achterhaald door de steeds verder oplopende besmettingsaantallen en daarop aangepaste maatregelen. Ons vizier is nu gericht op een herstart op 1 februari 2021 binnen de dan aanwezige mogelijkheden.
Bestuur Buurtbusvereniging Buurse- Haaksbergen en Omstreken.

Geef een reactie