Stremmingen


Er zijn momenteel geen stremmingen op de busroute lijn 595. Stremmingen op de buslijn 595 zijn zeer incidenteel en worden op deze site direct weergegeven.

Ook zullen stremmingen of wijzigingen op onze Facebookpagina’s zo spoedig mogelijk worden vermeld.