Vacatures.

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, die voldoende tijd hebben om te fungeren als chauffeur op onze Buurtbus Buurse- Haaksbergen. Bij interesse bel Ton Wolf, voorzitter van de Buurtbusvereniging voor meer informatie, tel. 0610354616. Gewoon doen!

HERSTART BUURTBUS BUURSE- HAAKSBERGEN per 01-04-2021.

Beste passagiers!

Na ruim 1 jaar stilstand i.v.m. Covid-19 gaat de Buurtbus Buurse- Haaksbergen (lijn 595) ingaande 1 april 2021 weer rijden en zal haar volledige dienstregeling oppakken. Hoewel Covid-19 nog steeds in belangrijke mate onder ons is zijn onze vrijwilligers akkoord met een herstart. In de Buurtbus zijn na onderzoek door TNO met een kuchscherm tussen chauffeur en passagiers, een dakventilator en een zg. Hepa-filtersysteem voorzieningen getroffen, die de veiligheid in belangrijke mate ten goede moeten komen. Daarnaast wordt de bus aan het eind van de dag schoongemaakt, wordt de werkplek van de chauffeur bij wisseling gereinigd en de passagiers zijn verplicht een mondkapje te dragen en waar mogelijk afstand te bewaren. Inchecken in de bus met een OV- kaart en het kopen van een kaartje via gebruik van de Pinpas is mogelijk gemaakt.

Wij hopen dat het mogelijk blijft de activiteiten zo normaal mogelijk voort te zetten en dat de passagiers de weg via onze Openbaarvervoer Voorziening weer snel weten te vinden om de continuiteit te kunnen waarborgen!

Bestuur Buurtbusvereniging Buurse- Haaksbergen en Omstreken.

Update Covid-19

Zoals een ieder bekend zal zijn is de thans lopende lock-down verlengt tot 9 februari 2021. Daarnaast is het nog niet duidelijk of dit dit komende weken gepaard zal gaan met extra maatregelen en of scholen wel of niet eerder weer open zullen gaan. Tevens zijn de ontwikkelingen t.a.v. het coronavirus niet te voorspellen. Deze onduidelijkheden maken, dat wij als Buurtbusvereniging vooralsnog niet gaan rijden en daarbij op dit moment zeker geen datum kunnen noemen. Zodra mogelijk komen wij met nieuwe informatie. Wij begrijpen dat het allemaal erg lastig is, maar wij hebben te dealen met de omstandigheden in het belang van de veiligheid van onze chauffeurs en de passagiers.

Bestuur Buurtbusvereniging Buurse- Haaksbergen en Omstreken

Update Covid-19

Het jaar 2020 is bijna teneinde. He was als gevolg van Covid -19 een zeer bewogen jaar en het virus is helaas nog steeds onder ons. Medio maart 2020 hebben wij onze vervoersactiviteiten in het belang van onze vrijwillige chauffeurs en de passagiers moeten opschorten, zeer ingrijpend, maar in het belang van ons aller gezondheid. Na onderzoek om de Buurtbus weer te laten rijden zijn op advies van TNO voorzieningen in de Buurtbussen aangebracht, een kuchscherm achter de chauffeur, een ventilatiesysteem in het dak en een luchtfiltersysteem en daarnaast zijn werkinstructies uitgevaardigd. De bedoeling was om medio november weer te rijden, maar de besmettingsaantallen waren te hoog om dit te realiseren. Ons voornemen om op 4 januari op te starten is inmiddels ook achterhaald door de steeds verder oplopende besmettingsaantallen en daarop aangepaste maatregelen. Ons vizier is nu gericht op een herstart op 1 februari 2021 binnen de dan aanwezige mogelijkheden.
Bestuur Buurtbusvereniging Buurse- Haaksbergen en Omstreken.

Update Covid-19.

Ingaande 1 juli 2020 gaat het Openbaar Vervoer in Nederland met de noodzakelijk geachte maatregelen weer met hun volledige capaciteit rijden, maar dit is nog niet het geval bij de Buurtbussen. De herstart van de Buurtbussen zal niet eerder dan eind augustus 2020 aan de orde zijn.

Update coronavirus.

Mededeling Keolis Nederland.

Aangezien de veiligheid van passagiers en chauffeurs voor Buurtbussen nog niet gegarandeerd kan worden zullen deze per 1 juni nog niet worden ingezet. Bovendien is het bij een voorgeschreven bezettingsgraad van 40% niet mogelijk het vervoer uit te voeren.

Update Coronavirus.

Dagelijks worden wij nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van het Coronavirus. Met enige versoepeling heeft de Overheid de genomen maatregelen om het virus in te dammen per 28 april j.l. verlengd. Dat geldt ook voor het Openbaar Vervoer en dus ook voor onze Buurtbus. He is nog niet te zeggen hoe een en ander zich verder zal ontwikkelen, want met name het Openbaar Vervoer is een groot dilemma. Zodra meer bekend is zullen wij daar verder mededelingen over doen.

Blijf Gezond, zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Buurtbusvereniging Buurse- Haaksbergen en Omstreken.

Coronavirus.

Belangrijk nieuws inzake maatregelen Coronavirus.
Alle maatregelen die de Overheid heeft uitgevaardigd ter bestrijding van het Coronavirus zijn verlengd t/m dinsdag 28 april 2020. Dat betekent dat scholen gesloten blijven en vanwege de gezondheid van onze passagiers en onze vrijwilligers de Buurtbus tot genoemde datum zeker niet zal rijden. Delen van dit bericht wordt op prijs gesteld.
Bestuur Buurtbusvereniging Buurse- Haaksbergen en Omstreken.