Update Coronavirus.

Dagelijks worden wij nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van het Coronavirus. Met enige versoepeling heeft de Overheid de genomen maatregelen om het virus in te dammen per 28 april j.l. verlengd. Dat geldt ook voor het Openbaar Vervoer en dus ook voor onze Buurtbus. He is nog niet te zeggen hoe een en ander zich verder zal ontwikkelen, want met name het Openbaar Vervoer is een groot dilemma. Zodra meer bekend is zullen wij daar verder mededelingen over doen.

Blijf Gezond, zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Buurtbusvereniging Buurse- Haaksbergen en Omstreken.

Geef een reactie