Tarifering.

Ingaande 1 januari 2019 is een nieuwe tarifering van kracht volgens de jaarlijkse indexering.

Het zogenoemde instaptarief (OV) wordt Euro 0,96, de kilometerprijs voor busvervoer wordt Euro 0,197. Buskaartjes op de grote bussen gaan naar Euro 2,30 per zone.

Het buskaartje van de Buurtbus gaat, zodra nieuwe bussen met andere apparatuur worden ingezet, van Euro 1,50 naar Euro 2,00. De bussen zijn dan ook uitgerust met PIN- apparatuur, waarmee ook het contante geld uit de Buurtbussen verdwijnt. De verwachting is dat de nieuwe bussen in de regio begin 2019 zullen worden uitgeleverd.

Actueel

Herinnering:

Op maandag 24 december en op maandag 31 december 2018 is de dienstregeling van de Buurtbus Buurse- Haaksbergen gewijzigd.

De Buurtbus Buurse- Haaksbergen start op die dagen haar ritten om 07.55 uur aan de grens en eindigt om 16.01 in Buurse. Houdt rekening met uw planning!

2018- 2019

Het Bestuur en Vrijwilligers van de Buurtbusvereniging Buurse- Haaksbergen en Omstreken wenst iedereen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig, maar vooral Gezond Nieuwjaar!

Herindeling standplaatsen Busstation Haaksbergen

Als gevolg van het feit, dat ingaande 9 december 2018 Arriva met de buslijnen 73 en 74 het busstation Haaksbergen niet meer aanrijdt, is de indeling van de standplaatsen van de bussen volgens onderstaande schets per die datum gewijzigd.  De Buurtbus Buurse- Haaksbergen (lijn 595) staat dan ook op een andere halteplaats.

 

 

 

 

Met de bus….

(Bron: Gemeentenieuws Haaksbergen 29-11-2018)

Vanaf 9 december gaat de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer in. De grootste wijziging is dat de lijnen 73 en 74 voor Haaksbergen vervallen en dat dit opgevangen wordt door de lijnen 53 en 62. Alle informatie hierover kunt u vinden op www.keolis.nl. Zoek dan op ‘dienstregeling’. Wil u een reis plannen? Maak dan gebruik van www.9292.nl.

Vanaf 9 december start de nieuwe dienstregeling.

16-11-2018 (Bron Keolis).
Op zondag 9 december gaat de nieuwe dienstregeling in voor het busvervoer in de concessies Twente, Veluwe, Utrecht, Almere en voor onze Blauwnet treinen. In Midden Overijssel wijzigt de dienstregeling pas per 17 februari 2019. Vanaf die datum vertrekken de bussen van het nieuwe busstation aan de zuidzijde.
De nieuwe dienstregeling komt mede tot stand op basis van tips en feedback van reizigers en chauffeurs. Samen met de aangesloten provincies, gemeenten en ROCOV’s bespreken wij hoe wij de kwaliteit en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer kunnen verbeteren. Dit alles met als doel een logische reis voor onze reizigers met waar mogelijk verbeterde aansluitingen en realistische rijtijden. Kijk voor de aanpassingen van de dienstregeling op www.keolis.nl/dienstregeling.
De dienstregeling van de Buurtbus Buurse- Haaksbergen is niet aan wijzigingen onderhevig.

Rechtstreekse busverbinding tussen Haaksbergen en Eibergen gered; leerlingen Assink Lyceum blij.

HAAKSBERGEN/EIBERGEN – De rechtstreekse busverbinding tussen Eibergen en Haaksbergen blijft behouden. Het Assink lyceum is blij dat na diverse gesprekken het belang van de buslijn ingezien wordt en dat haar leerlingen gebruik kunnen blijven maken van de busverbinding tussen Eibergen en Haaksbergen.

De afgelopen maanden was er veel onduidelijkheid over wat er nu met de directe busverbinding tussen Eibergen en Haaksbergen zou gebeuren, aangezien Arriva aangaf vanaf december dit jaar over de nieuwe N18 te gaan rijden. Deze plannen gaan door, waarmee de route via Haaksbergen komt te vervallen

Gesprekken

Het Assink lyceum vindt het belangrijk dat er een rechtstreekse busverbinding blijft tussen haar locaties Eibergen en Haaksbergen. Daarom heeft Het Assink samen met de gemeenten en provincie diverse gesprekken gevoerd. Inmiddels is duidelijk geworden dat Keolis Nederland in samenwerking met Arriva alsnog voor een rechtstreekse busverbinding van Haaksbergen naar Eibergen en vice versa zorgt.

Lijn 53

Lijn 53 van Keolis Nederland rijdt vanaf 9 december op schooldagen (ook in de vakanties) tot 20.00 uur twee keer per uur door vanuit Haaksbergen naar Eibergen. Dit gebeurt via de huidige route van de lijnen 73 en 74 tot en met de halte Viersprong. ’s Avonds en in het weekend wordt de rechtstreekse verbinding uitgevoerd door lijn 474 van Arriva. Op deze manier blijft er toch een rechtstreekse verbinding tussen Haaksbergen en Eibergen.

Bron: Tubantia.