Update Covid-19.

Ingaande 1 juli 2020 gaat het Openbaar Vervoer in Nederland met de noodzakelijk geachte maatregelen weer met hun volledige capaciteit rijden, maar dit is nog niet het geval bij de Buurtbussen. De herstart van de Buurtbussen zal niet eerder dan eind augustus 2020 aan de orde zijn.

Update coronavirus.

Mededeling Keolis Nederland.

Aangezien de veiligheid van passagiers en chauffeurs voor Buurtbussen nog niet gegarandeerd kan worden zullen deze per 1 juni nog niet worden ingezet. Bovendien is het bij een voorgeschreven bezettingsgraad van 40% niet mogelijk het vervoer uit te voeren.

Update Coronavirus.

Dagelijks worden wij nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van het Coronavirus. Met enige versoepeling heeft de Overheid de genomen maatregelen om het virus in te dammen per 28 april j.l. verlengd. Dat geldt ook voor het Openbaar Vervoer en dus ook voor onze Buurtbus. He is nog niet te zeggen hoe een en ander zich verder zal ontwikkelen, want met name het Openbaar Vervoer is een groot dilemma. Zodra meer bekend is zullen wij daar verder mededelingen over doen.

Blijf Gezond, zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Buurtbusvereniging Buurse- Haaksbergen en Omstreken.

Coronavirus.

Belangrijk nieuws inzake maatregelen Coronavirus.
Alle maatregelen die de Overheid heeft uitgevaardigd ter bestrijding van het Coronavirus zijn verlengd t/m dinsdag 28 april 2020. Dat betekent dat scholen gesloten blijven en vanwege de gezondheid van onze passagiers en onze vrijwilligers de Buurtbus tot genoemde datum zeker niet zal rijden. Delen van dit bericht wordt op prijs gesteld.
Bestuur Buurtbusvereniging Buurse- Haaksbergen en Omstreken.

Buurtbus Buurse- Haaksbergen rijdt voorlopig niet!

BELANGRIJK NIEUWS!

Nu de Overheid heeft besloten de scholen te sluiten zal het aantal passagiers op onze Buurtbus fors afnemen. Daarnaast staat de veiligheid van zowel onze vrijwilligers en onze passagiers hoog in het vaandel. Reden waarom wij als Bestuur van de Buurtbusvereniging hebben besloten ingaande maandag 16 maart 2020 tot nader order voorlopig niet meer te rijden. Delen van dit bericht wordt op prijs gesteld.

Tijdelijk geen kaartverkoop bij chauffeur in de bus.

Beste reizigers.

Betreft: maatregelen Coronavirus.

In verband met het Coronavirus nemen wij maatregelen om onze reizigers en medewerkers/ vrijwilligers zo optimaal mogelijk te beschermen.

Een van deze maatregelen is dat onze chauffeurs geen kaartjes meer verkopen in onze bussen.

Daarnaast wordt een “veilige afstand” aangehouden ten opzichte van onze reizigers om de kans op een eventuele besmetting zo klein mogelijk te maken.

Wij hopen op jouw begrip voor deze maatregelen!

Directie Keolis Nederland en

Bestuur Buurtbusvereniging Buurse- Haaksbergen en Omstreken